Bienvenid@ á guía de axuda de Descubre Ferrol. Aquí atopará información relativa ao funcionamento e manexo do portal para que poida aproveitar ao máximo as posibilidades desta páxina web e planificar adecuadamente as súas rutas.

 

A. Axuda sobre o portal web

 

B. Axuda sobre a aplicación móbil.

 

 

A. ESTRUTURA DO PORTAL WEB

Menú principal

1. O portal web divídese en 6 apartados principais:

1.1. Inicio: Neste apartado atopará un vídeo de presentación das rutas que contempla esta páxina web, novidades, enlaces ás tendas de aplicacións AppStore (iOS) e GooglePlay (Android) e un texto de benvida.

1.2. Castelos e Miradores: Esta ruta engloba os principais castelos e miradores da cidade así coma outros puntos de interese da mesma.

1.3. Praias: Ruta que percorre as principais praias naturais de Ferrol.

1.4. Ilustración: A ruta que lle permitirá coñecer as diferentes edificacións realizadas durante o período da Ilustración na cidade.

1.5. Modernismo: A través desta ruta percorrerá unha gran parte do centro histórico da cidade coñecendo obras e edificios da época modernista.

1.6. Selección de idioma: pode visualizar e escoitar os contidos da web en calquera dos seguintes idiomas pinchando sobre a bandeira correspondente: español, galego, francés, alemán e inglés.

 

2. Estrutura dunha ruta e/ou punto de interese. Todas as rutas e puntos de interese dispoñen dun mesmo esquema visual:

vista principal

2.1. Vídeo de presentación da ruta ou punto de interese cos seguintes controis:

A) Play/Pausa:Play / Pausa permite iniciar a reprodución do vídeo ou detela.

B) Pantalla completa/minimizar:Maximizar/Minimizar permítelle visualizar o contido no espazo reservado pola propia páxina ou amplialo a pantalla completa.

Cando o vídeo atópase en pantalla completa, dispón ademais dos seguintes controis:

B.1) Calidade de reproducción:Calidade En gris indica que se está reproducindo o vídeo en definición estándar (SD, peor calidade de visualización pero menor tamaño de descarga) e en azul en alta definición (HD, mellor calidade de visualización (720p) pero maior tamaño de descarga).

B.2) Engadir a ver máis tarde:Ver máis tarde si dispón dunha conta en Vimeo (www.vimeo.com), poderá agregar este vídeo á súa lista de vídeos pendentes de visualizar.

B.3) Botón de compartir/ver en Vimeo:Compartir permítelle compartir o vídeo en redes sociais (Facebook , Twitter ), enviar un enlace ao vídeo por correo electrónico , obter o código fonte HTML para incrustalo noutra páxina web , ou acceder ao vídeo en Vimeo . Esta última opción permítelle, entre outras, descargar o vídeo en diferentes calidades pinchando na opción "Descargar":

- Móbil (baixa resolución / inferior visualización / menor tamaño de descarga)

- HD (alta resolución / mellor visualización / maior tamaño de descarga)

- SD (resolución media / visualización estándar / tamaño de descarga medio)

- Orixinal (alta resolución / visualización óptima / elevado tamaño de descarga / *só dispoñible nalgúns vídeos).

2.2. Galería da ruta ou punto de interese: permítelle visualizar unha serie de imaxes con contidos exclusivos da ruta ou punto de interese. Pinche sobre unha imaxe para visualizala en pantalla completa.

2.3. Valoración do punto de interese: (*só dispoñible para puntos de interese). Permítelle establecer unha valoración sobre o punto en cuestión dunha (máis baixa) a cinco (máis alta) estrelas. Simplemente faga clic sobre o número de estrelas que desexa aportar ao momento en cuestión e o sistema contabilizará o seu voto. Pode cambiar o seu voto cando desexe, emitindo unha nova valoración. O sistema cambiará o seu voto anterior polo novo valor.

2.4. Compartir vista en redes sociais: permítelle compartir a páxina actual (ruta ou punto de interese) nas redes sociais Google , Twitter e/ou Facebook.

2.5. Mapa de ubicación: un mapa interactivo que lle permite navegar polo mesmo, coñecer a ubicación dos puntos de interese e acceder aos mesmos pinchando sobre o seu localizador (icono) e o enlace emerxente. Pode, ademais, situarse ou navegar no mapa de xeito interactivo usando Google Street View arrastrando a figura laranxa humana da esquerda á rúa onde desexe situarse (que se marcará en azul).

2.6. Puntos de interese da ruta: listado de puntos de interese relacionados coa ruta que está visualizando para que poida navegar libremente por eles. O punto de saída márcase cunha bandeira sobre fondo verde. Si se atopa na ficha dun monumento, este estará representado por un icono verde no mapa.

2.7. Guía textual: na que se realiza unha exposición histórica e contextual sobre a ruta ou punto de interese que está visualizando. Ademais, no encabezado da guía, atopará todos os puntos de interese relativos a devandita ruta.

2.8. Audioguía: A audioguía permítelle reproducir o texto da guía textual mediante un fichero de audio. A audioguía consta dos seguintes controis:

1) Botón Play/Pausa: permítelle iniciar/pausar a reprodución do fichero de audio.

2) Botón Stop: permítelle deter a reprodución do fichero de audio.

3) Control de volumen: permítelle silenciar/diminuír/aumentar o volume de reprodución.

4) Botón de repetición: permítelle que o audio se reproduza de novo automáticamente unha vez que finalice a reprodución actual.

 

3. Compatibilidad con dispositivos e navegadores. A web actual é compatible coa maioría dos navegadores e dispositivos de última xeración.

3.1. Navegadores para PC: compatible coas últimas versións dos navegadores web máis habituais (IE 10 , Firefox 25 , Chrome 30.x , Safari 5.1.x ).

3.2. Dispositivos móbiles e tablets: compatible coa maioría de dispositivos con Android 4.0 , iOS 6 e Windows Phone 8 . En dispositivos móbiles será necesaria unha resolución horizontal superior aos 480px ou dispoñer dunha resolución vertical superior á indicada sempre que o dispositivo se atope en sentido horizontal.

3.3. Problemas e incompatibilidades coñecidos:

- Debido a diversas características avanzadas da web, non se ofrece soporte para navegadores antigos (anteriores aos indicados) ou nativos de Windows XP ou anteriores.

- O reproductor de vídeo embebido (VIMEO) pode verse afectado ou substituído polo reproductor estándar do navegador, polo que non todas as opcións do punto 1.2.1 poderían estar dispoñibles.

- Non todos os dispositivos reproducirán o vídeo en alta definición (HD) coa mesma fluidez, ou poden non ser capaces de reproducilo. Os contidos multimedia en alta definición precisan procesadores Intel Core 2 (ou equivalentes) ou superiores.

3.4. Aplicacións móbiles: os dispositivos móbiles con sistemas Android 4 e iOS 6 dispoñen das súas correspondentes aplicacións nas súas respectivas tendas oficiais (AppStore e Google Play), cuns contidos adaptados ás resolucións e displays destes dispositivos. Recomendámoslle encarecidamente a súa instalación si vai visualizar os contidos a través deste tipo de dispositivos.

B. AXUDA DA APLICACIÓN MÓBIL

Para poder disfrutar da aplicación móbil, debe instalala no seu dispositivo. A instalación da aplicación Descobre Ferrol realízase de xeito estándar. Nesta guía explicámoslle como pode instalar a aplicación desde a propia tenda de aplicacións do seu dispositivo Android ou iOS e indicaralle unha serie de requerimentos mínimos que o seu terminal debe cumprir, así como unha serie de recomendacións de uso para proporcionarlle unha mellor experiencia de usuario.

1. Requerimentos mínimos:

1.1. Sistema operativo iOS 6.0 ou superior para dispositivos Apple.

1.2. Sistema operativo Android 4.0 ou superior para dispositivos Android.

1.3. Non se garante disponibilidade da aplicación nin un correcto funcionamento en dispositivos con versións anteriores dos sistemas operativos indicados.

1.4. 300 MB de espazo libre no seu dispositivo.

1.5. Datos móbiles activados ou conexión a wifi. Recoméndase encarecidamente dispoñer de conexión wifi a primeira vez que acceda á aplicación, xa que esta descargará aproximadamente 200MB de datos desde o portal web para actualizar os últimos datos dispoñibles (imaxes, textos e audios).

2. Importante:

2.1. Todos os datos da aplicación sincronízanse cos contidos do portal web para garantir ao usuario a disposición dos últimos contidos actualizados. Cando o seu dispositivo se sincronice, é recomendable dispoñer dunha conexión wifi debido ao elevado consumo de datos que require para este proceso.

2.2. Co obxectivo de non ocupar máis espazo do requirido no seu terminal para garantir unha óptima experiencia de usuario, todos os datos, excepto os vídeos, son almacenados no seu terminal. Dado o elevado número de vídeos dos que dispón a plataforma, estes cárganse dinámicamente cada vez que accede á visualización dos mesmos, é dicir, requiren dunha conexión de datos para visualizalos, cun tamaño de descarga medio de 2 - 3MB.

3. Instalación de Descubre Ferrol en iOS:

3.1. Acceda á AppStore AppStore dende o seu terminal.

3.2. Seleccione a opción Buscar e escriba Descubre Ferrol, pulse Buscar e seleccione a aplicación chamada Descubre Ferrol.

3.3. Instale a aplicación de xeito habitual: pulse Instalar e introduza os datos do seu AppleID.

4. Instalación de Descubre Ferrol en Android:

4.1. Acceda a Google Play Store Google Play Store dende o seu terminal.

4.2. No campo de procura escriba Descubre Ferrol e pulse sobre buscar. Seleccione a aplicación chamada Descubre Ferrol.

4.3. Pulse sobre Instalar e siga as instruccións en pantalla.

5. Acceso á aplicación por primeira vez

Acceda a Descubre Ferrol a través del icono correspondente DescubreFerrol

A primeira vez que acceda á aplicación, esta sincronizará automáticamente os seus contidos co portal web www.descubreferrol.es para garantirlle que dispoña dos contidos actualizados. Neste proceso descargaranse aproximadamente 200MB de datos, polo que lle recomendamos que, antes de abrir a aplicación, dispoña dunha conexión wifi activa para evitar un consumo excesivo da súa tarifa de datos móbil.

Carga inicial de la aplicación

Unha vez realizada a descarga de datos, accederá á pantalla de benvida da aplicación.

Pantalla bienvenida

Desde a pantalla de benvida, pode acceder aos principais recursos da aplicación:

• Configuración da aplicación. Desde aquí poderá sincronizar os datos do seu dispositivo (imaxes, texto e audios) cos datos da web, para asegurarse de que dispón sempre das últimas actualizaciones. Recomendámoslle que utilice unha conexión wifi para realizar esta tarefa.

• Reproducir vídeo de introducción. Reproducir vídeo de introdución. Permitiralle gozar do vídeo de introdución que unifica as vistas das catro rutas destacadas da aplicación.

• Acceso directo a ruta. Dende aquí poderá acceder directamente a cada unha das catro rutas que se recollen na aplicación: Ruta de Praias, Ruta de Castelos e Miradoiros, Ruta da Ilustración e Ruta do Modernismo.

6. As 4 Rutas

Cando acceda a cada unha das catro rutas, a aplicación permitiralle acceder a unha serie de recursos, tal e como se mostra na seguinte imaxe.

Carga inicial da aplicación

Desde esta vista poderá visualizar unha galería de imaxes da ruta ou punto de interese e un texto explicativo sobre o punto ou ruta. Ademais, dispón das seguintes opcións:

• Volver cara atrás. Permítelle retroceder no histórico de operacións, é dicir, volve á pantalla que visitou inmediatamente antes da actual.

• Reproducir audioguía. Reproduce unha locución sobre o texto explicativo do punto ou ruta.

• Ver mapa de ubicación. Permítelle visualizar un mapa coa ubicación de todos os puntos de interese da ruta, ou do propio punto no caso de que estea visualizando un punto de interese, ademais de indicar a ubicación do usuario como referencia, mediante un punto verde e negro (só dentro da comarca de Ferrol).

• Ver o vídeo do punto ou ruta. Móstralle un vídeo cos detalles da ruta ou punto de interese. NOTA: dado o elevado número de vídeos que contempla a aplicación (uns 90), os vídeos non se almacenan no terminal do usuario, senón que son uns recursos online, polo que cada vez que os visualice, debe ter en conta que se require unha conexión de datos activa e cada vídeo ten un tamaño medio de 2-3 MB, en caso contrario, non poderá visualizalos.

• Acceder ó punto de interés da ruta. Permítelle acceder directamente ao momento de interese seleccionado, con contidos visuales propios.

7. Notas de interese

7.1. Os puntos de interese contan ademais cun sistema de valoración basado en estrelas de 1 a 5 (1 = máis baixo; 5 = máis alto), para que os usuarios podan evalualos segundo o seu grado de interese.

7.2. As aplicacións poden ser descargadas do mesmo xeito accedendo a través dun terminal ás direccións correspondentes segundo plataforma:

7.2.1 Descubre Ferrol para dispositivos Apple

7.2.2 Descubre Ferrol para dispositivos Android